NPE - Egyszer volt, hol nem volt…

volt egyszer …harmincegy ember, aki 1990. június 27-én megalapította a Nagykovácsi Polgári Egyletet.

A céloknak megfelelően – a Nagykovácsiért tenni szándékozó polgárok lakossági összefogással segítsék elő a község fejlődését – a környezetükért aggódó, a jövőért tenni hajlandó nagykovácsi polgárok cselekedeteikkel bebizonyították, hogy összefogással mi minden megvalósítható.

Ennek elismeréseként a község képviselőtestülete és polgármestere 1996-ban Nagykovácsiért Emlékérmet adományozott az Egyletnek.

„Az NPE megalakulása óta a község polgárainak közreműködésével:

- alapítványt hozott létre “Alapítvány Nagykovácsiért” névvel, hogy a szorgalmas diákokat támogassa, és a község település-szerkezeti képét javítsa,
- az NPE időszakos lapját, az “ÖsszeKovácsoló-t” kiadja,
- 220 méterrel meghosszabbította a temetői vízvezetéket, amelyre 4 új vízcsapot szerelt fel,
- fasort ültetett az Ördög-árok hídjától a Forrás-dűlő szélén illetve a község különböző utcáiban abból a 30 000 illetve 40 000 forintból, amit a Független Ökológiai Központ pályázatán nyert,
- haranglábat állított a temetőben, amelyre felszerelték a község lakosainak adományaiból vásárolt lélekharangot,
2005. novemberében emléktáblát lepleztek le a létrehozók tiszteletére.
- több alkalommal tavaszi nagytakarítást rendezett, amelynek során a községből kivezető utak mentén kiszórt szemét nagy részét összeszedték,
- segített elkészíteni az Általános Iskolában 1992 nyarán megrendezett Ökológiai Nyári Egyetem során felállított játékokat,
- jazz-koncertet rendezett 1992-től minden év augusztusában a Benkó Dixieland Band és más együttesek fellépésével,
- az alapítványi pályázatunkon nyertes diákok szakmai- és nyelvtanfolyamának költségeit fedezte,
- a Tisza-kastélyban 1994, 1995, 1996, 1997 és 1998 júniusában és júliusában megrendezett Anonymus Rézfúvós Műhely tíz napos zenei tábor szervezésében és az események lebonyolításában tevékenyen részt vett (a táborban alkalmanként több mint ötven közép- és főiskolás diák szerepelt, közöttük több külföldi is),
- országos terepfutó és terepbringa versenyt rendezett 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 augusztusában és 2000 júniusában a Nagykovácsit határoló mezőkön és erdőkben,
- több alkalommal kezdeményezte és szervezte a Sebestyén kápolna felújítását, amely a helyben élő művészek, helyi és nem Nagykovácsiban lakó vállalkozók, iparosok és lakosok áldozatos munkája nyomán elkészült,
2004. augusztusában ünnepséget tartottak a felújítás 10. évfordulója alkalmából.
- a jó tanuló diákok részére év végi könyvjutalmat adott,
- az Iskola két angol nyelvtanárának angliai szakmai továbbképzéséhez hozzájárult,
- az iskolások képzőművészeti táborának szervezésében részt vett,
- 1996-ban és 1998-ban árverést rendezett a községünkben működő alapítványok javára,
- 1996 őszétől vitasorozatot indított Beszélgetések a jövőről címmel,
- 1996 szeptemberében támogatta az Országos Fazekas Találkozó és Verseny megrendezését,
- egyik kezdeményezője és támogatója volt az 1997 őszén Nagykovácsiban beindított Civil Egyetemnek,
- 1998-ban (saját kezdeményezésre) elkészítette Nagykovácsi honlapját,
- támogatja és segíti a Nagykovácsi Zenei Alapítvány működését és rendezvényeit,
- 2000, 2001, 2002, 2003 és 2004 augusztusában (szeptemberében) – Linum Művészeti Fesztivált szervezett helyi művészek, civil szervezetek kezdeményezésére a Linum Alapítvánnyal közösen,
- 2002-ben együttműködési megállapodást írt alá Linum (NSZK) és Bolatice (Csehország) polgármestereivel.
- 2005-ben szórólapot készített Nagykovácsiról a „Három királyok” szoborcsoport (Morvay Zsuzsa keramikusművész alkotása) elhelyezése érdekében.”

Szép volt. Tán igaz sem volt

Ui. Az NPE tevékenységét megszüntette. Ezt a bejelentést a Pest Megyei Bíróság elfogadta. A döntés 2009. január 30-án jogerőre emelkedett.

 

Dátum: 
2017. október 27. 23:00
Címke: