Nárciszokat ültettünk a Szent Sebestyén kápolnánál

2009-ben csatlakoztunk a Magyar Hospice Alapítvány „Nárcisz programjához”. Akkor egyetlen virágágyba ültettünk nárciszokat.

Azóta minden év őszén ezt tesszük. Majd a rákövetkező tavaszon megcsodáljuk az új nárciszokat, és közben elbeszélgetünk, elmondjuk gondolatainkat a fentiekkel kapcsolatban. Örülünk annak, hogy egyre többen csatlakoznak kezdeményezésünkhöz.
* * * * *
Az idén Tompos Marika és Jágri István javaslatára átalakítottuk a virágágyakat. Köszönjük, hogy Kiszelné Mohos Katalin polgármester támogatta az ötletet. Bánóczi Margit képviselő pedig szakértelmével, munkájával járult hozzá a megvalósításhoz.
* * * * *
2015. október 22.-én délután gyűltünk össze két csoportban a kápolnánál, hogy elültessük a nárciszhagymákat az új virágágyakba. Az iskolások jöttek korábban. Majd őket követték az óvódások szüleikkel együtt.

Gáspár Kornélia és Goullet Zoé fuvola muzsikájukkal teremtettek ünnepélyes hangulatot a program kezdetén.

Kiszelné Mohos Katalin polgármester üdvözlő sorait Barta Mária nyugdíjas pedagógus olvasta fel.

„Kedves Szervezők! Kedves Résztvevők!
A korábbi években magam is részese voltam ennek a szép programnak, azonban idén hivatali kötelezettségeim nem adtak erre lehetőséget, de lélekben veletek vagyok ma is.

„Nem vagy egyedül” – így szól a Magyar Hospice Alapítvány Nárcisz Program jelszava. És valóban ez a legfontosabb, hogy ne hagyjuk egyedül, ne hagyjuk magukra az elesetteket, a betegeket, a mindennapi szemléletünk része legyen a betegek támogatása és a remény nyújtása.

A közös nárciszültetés mindehhez egy apró szimbólum, de ez az esemény is segítségünkre van abban, hogy felhívjuk a figyelmet a felelősségvállalás szükségességére.

Örömteli dolog, hogy ehhez a programhoz a nagykovácsi iskolások, óvodások is csatlakoztak, és évről évre részesei a nárciszhagymák elültetésének. Tudjuk jól, gyermekkorban kell elhinteni a szeretet minden olyan csíráját, amitől felnőtt korra egymás problémái iránt érzékeny, megértő, a betegséget és az elmúlást az élet velejárójaként kezelni tudó emberekké válnak gyermekeink. Az évente egyszeri nárciszültetés mellett a hétköznapokban is sokat tehetünk a beteg, elesett emberekre való odafigyelés érdekében. Sokszor elég egy jó szó, egy mosoly, egy kézfogás és máris könnyebb megküzdeni a következő felmerülő nehézséggel.

Köszönöm a pedagógusoknak, hogy minden évben elkísérik a gyermekeket erre az eseményre és ilyen idő tájt sokat beszélgetnek velük az együttérzésről, a gondoskodásról, a segítségnyújtás fontosságáról, és akár az elmúlásról is, hiszen ez is az élet része. Ezzel a programmal gyermekeink számára megfogható, érthető párhuzamot mutathatunk egy növény fejlődése és az emberi élet folyamata között. Ennek a folyamatnak a végigkísérése számos érték és gondoldat közvetítésére ad lehetőséget. Köszönjük a nagykovácsi pedagógusoknak, hogy általuk a program által képviselt szellemiség részévé válhat a nagykovácsi nevelési kultúrának.
Köszönet a Linum Alapítványnak is, amiért ezt a Nárcisz Programot felvállalta és karöltve a Magyar Hospice Alapítvánnyal minden évben megrendezi, megszervezi ebben a most már megújult, parkosított környezetben, itt a Szent Sebestyén Kápolna tövében.

Ezen kívül köszönet illeti azokaz az önkéntes segítőket is, akik a sok-sok növény elültetésében segédkeztek, mert bizony maroknyian voltak, de gyönyörű és eredményes munkát végeztek. Az Önkormányzat, az Önkéntes Segítők, valamint Bánóczi Margit képviselő asszony közös érdeme, hogy a Nárcisz ligetet a jövőben ilyen virágos, parkos környezetben bővíthetjük, szépíthetjük. Köszönjük!”

Dr. Muszbek Katalin a Magyar Hospice Alapítvány orvosigazgatója gondolatait az óvódásoknak, és szüleiknek mondta el

A virágágyak kialakításában, az ültetésben, takarításban a Nagykovácsi Önkéntes Segítők vettek részt. Évek óta ők azok, akik erejükhöz, lehetőségeikhez mérten takarítják, gondozzák a kápolna közvetlen környékét. Köszönjük kitartó munkájukat: Barta Mária, Bódi József, Gergely Ágnes, Fábos Éva, Harsányiné Rita, Jágri István, Horánszkyné Oláh Ilona és Horánszky Otto, Nagy Imréné Györgyike, Prinner Ernő, dr. Szombati Edit, Szomolányi Attila, Tompos Marika.

Köszönjük az együttműködő pedagógusoknak, az ültető gyerekeknek, és szüleiknek

A Kispatak óvodából:
Szabó Orsolya - Diófa csoport
Kalicz Kriszta, Karczewicz Ágnes - Cinege csoport
Az Általános iskolából:
Dér Viktória, Kúti Imréné, Mohora Anikó, Tóth Mihályné, Virág Jácint

Köszönjük továbbá Bartha Máriának, Fürészné Gelencsér Margitnak és Karczewicz Ágnesnek, hogy segítettek a szervezésben.

További információt találhatnak a következő honlapokon:
http://www.hospicehaz.hu/narcisz-program/narcisz-ultetes 
http://linumfoundation.eu/masok-tisztelete 

 

Dátum: 
2015. november 05. 21:00