Lengyel-magyar ’56 – Visszapillantás az ünnepi programra

Bevezetőként Herczegfalvy Veronika Chopin a-moll Mazurkáját (Op. 68. No. 2.) játszotta el.

Szomolányi Attila köszöntőjében Winston Churchill 1946. március 5-i fultoni beszédéből idézett: A baltikumi Stettintől az Adriánál levő Triesztig vasfüggöny ereszkedett le, a kontinens teljes szélességében. Majd hozzáfűzte: Közép- és Kelet-Európa népei azonban többször fellázadtak a kommunista elnyomás ellen a vasfüggöny 1989-ben bekövetkezett lebontásáig.

Nagy örömünkre szolgál, hogy ma lengyel barátainkkal együtt ünnepeljük 1956 hatvanadik évfordulóját.
*
Dr. Rónayné Slaba Ewa /Országos Lengyel Önkormányzat/ a két nép barátságáról, és a „Poznań-Budapest” kiállításról mondta a következőket: Lengyelországot és Magyarországot évszázadok óta testvéri barátság köti össze. Ahogy a legenda mondja, amikor a magyarok II. Szilveszter pápától megkapták az eredetileg a lengyeleknek szánt királyi koronát, az egyházfő meghívta mindkét ország képviselőit. Meghagyta nekik, hogy emiatt soha ne legyen ellentét a két nemzet között, éljenek egymással mindig jó szomszédságban és testvéri viszonyban.
A két nép történelmében erre azóta is számos példa akadt, melyek egyike az 1956-os év, a lengyel június és a magyar október.

Megtiszteltetés számomra, hogy megnyithatom a Poznań-Budapest kiállítást, amelynek megalkotója két ismerősöm, a Lengyelországban élő Engelmayer Ákos, volt lengyelországi magyar nagykövet és Brendel János, művészettörténész voltak.

A teljes beszédet a mellékletek között találja: „A lengyeleket…”
*
Részletek Kiszelné Mohos Katalin nagykovácsi polgármesterének beszédéből: Közismert, hogy az 1956. október 23-i budapesti felvonulás a lengyel Október melletti szolidaritási tüntetésként indult: "Lengyelország példát mutat, kövessük a magyar utat!"

A lengyelek a magyar forradalomban egy igazi antisztalinista forradalmat láttak, amely a lengyel Októberhez hasonló célkitűzéseket fogalmazott meg. A magyarok megsegítésére indított hatalmas segélymozgalom alkalmas volt arra, hogy félredobva az addigi semmitmondó sablonokat a szocializmust építő két nép barátságáról, visszatérjenek a hagyományos magyar-lengyel barátság eszméjéhez.

Lengyelországban élénken élt annak emléke, hogy 1939 őszén Magyarország közel százezer lengyel menekültet fogadott be. Létezett egyfajta általános szimpátia a magyarok iránt, még akkor is, ha a lengyelek közül sokan még nem is láttak "eleven magyart".

A teljes beszédet a mellékletek között találja.” MoKa-Lengyel-magyar 56”

*
Kiss Gy. Csaba művelődéstörténész, a Varsói Egyetem tanára „A magyar ’56 a lengyel irodalomban” címmel tartott előadást: Hosszú azoknak a lengyel íróknak a névsora, akik írtak a magyar forradalomról.: Adam Wazyk, Hana Adamiecka (” soha nem szűnik meg hálám a magyar forradalom iránt.”), Wiktor Woroszylski, és a két Nobel-díjast, Wislawa Szymborska és az akkor emigrációban élő Czeslaw Milosz,

A teljes beszédet a mellékletek között találja: „KIssGyCsaba…”
*
Az ünnepi program kiemelkedő eseménye volt az „ In memoriam …Kvartett az 1956-os lengyel-magyar forradalom és szabadságharc emlékére”Sáry László zeneszerző kiváló művész ez alkalomra komponált művét bemutatója. Előadták Gáspár Kornélia fuvolaművész, Horváth Béla – oboa, Szatmári Zsolt – klarinét, Budai Rita – zongora.

*
A kiállítás magyar képeit Szomolányi Attila válogatta. A következő gondolatokat írta a képekhez:

"13 éves voltam 1956-ban - Pillanatképek gyermekkoromból
Édesanyámmal a Ferencvárosban a Lónyay utcában laktunk nem messze a Bakáts tértől. Általános iskolába nagyszüleimnél Pestszentlőrincen jártam. Sokat „ingáztam” a Ferencváros és Pestszentlőrinc között.
Október 21-én vasárnap este Hétfői Hírlapot akartunk venni Gyuri bácsival a Ferenc körúton. A megelőző hetekben a közölt írások miatt nagyon népszerűvé vált az újság. Most is sokan álltak sorban. A nagy lökdösődésben leesett Gyuri bácsi szemüvege. Összetaposták.
Hétfőn reggel felültem a buszra, és kimentem Pestszentlőrincre.”

A teljes írást a mellékletek között találja: „13evesvoltam…”.

*
„A Lengyel-magyar '56 szakmai program megvalósítását 2016. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.”

Rendezték: Lengyel Kutató Intézet és Múzeum, Linum Alapítvány, Országos Lengyel Önkormányzat, Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár.

Közreműködtek: Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola, Nagykovácsi Általános Iskola, az Országos Lengyel Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola tanulói, POLONEZ lengyel táncegyüttes, és a Nagykovácsi Rézpatkó néptáncosai.

Támogatták még: 1956-os Intézet, Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata

 

Dátum: 
2016. november 24. 19:30