Egy V4-es kiadvány tervezete

"Benned égnie kell annak, amit lángra akarsz lobbantani másokban."

Szent Ágoston

Előzmények, az eddig történtek rövid összefoglalása

 1. A pozsonyi székhelyű Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF = www.visegradfund.org) támogatásá-val az elmúlt években sok sikeres projektet valósítottak meg a tagországok a kulturális együttműködés, a tudományos eszmecserék és kutatások, az oktatás, a diákcsere és a határo-kon átnyúló együttműködés területén.
 2. Néhány pályázat koordinátoraként, illetve megvalósítójaként az elmúlt években volt szeren-csénk találkozni többekkel azok közül, akiknek nemcsak ötleteik voltak, hanem sikeresen meg is valósították azokat. Mindegyikükben volt valami tiszteletreméltó, követendő: az elszántság, a céltudatosság, egyfajta megszállottság.
 3. 2007. októbere Forrai Kristóf urat (az IVF korábbi ügyvezető igazgatóját) tájékoztattam el-képzelésemről, hogy egy kiadványban mutassuk be az IVF által támogatott legsikeresebb projektek megvalósítóit, a megszállottakat.
 4. A kiadvány a következőket tartalmazza projektenként: interjúk (írott vagy filmfelvétel), pro-jektleírások, fényképek, filmfelvételek, zene stb. Adathordozó: DVD.
  Nyelve: angol, cseh, lengyel, magyar, szlovák (minden ország anyaga saját nyelvén és angolul is).
  A kiadvány tartalma, szerkezete (vázlat):
  • Az IVF igazgatójának előszava
  • Visegrád rövid bemutatása, történelmi háttér
  • Az IVF célja, története
  • Gondolatok egy-egy írótól, politikustól
  • A 40 MEGSZÁLLOTT, illetve projekt bemutatása
  • Minden, amit az IVF-ről tudni kell
  • A kiadvány támogatóinak bemutatása
  • A kiadvány elkészítőinek bemutatása
 5. A terv megvalósításához szükséges anyagiak (egy részének) előteremtésére egy Standard Grant kategóriájú pályázat benyújtása az első lépés. Megtörtént. Az IVF támogatja.
 6. A kiadvány elkészítésében egy-egy egyetem (kommunikációs és angol szakos hallgatói) vesznek részt a tagországokból. A következőket sikerült megnyernünk:
  • Brněnská sociologická společnost./Brno / Csehország
  • State Higher Vocational School / Krosno / Lengyelország
  • Pázmány Péter Catholic University /Piliscsaba / Magyarország
  • University of Presov /Szlovákia
 7. További partner: VISEGRÁD - Pro Visegrád KHT, Typotex Elektronikus Kiadó Kft.
 8. Támogató levelet kaptunk a következőktől:
  • Cseh Centrum, Lengyel Intézet, Szlovák Intézet
 9. Kiknek szánjuk a kiadványt?
  • Mindazoknak, akik már eddig is sokat tettek az országaink közötti együttműködés, a kölcsö-nös megértés érdekében.
  • Azoknak is, akik még nem, vagy alig ismerik a Nemzetközi Visegrádi Alap tevékenységét, annak szellemiségét, az alapítók célját és szándékait.
  • Végül, de nem utolsósorban azoknak, akik példaképeket, ötleteket keresnek, erőt kívánnak meríteni mások példájából saját elképzeléseik megvalósításához.
 10. További célcsoportok:
  • szociológiát, filozófiát, művészeteket, politikai tudományokat stb. tanuló egyetemisták és tanáraik
  • középiskolai tanárok és diákok
  • általános iskolai tanítók, tanárok, állampolgári ismereteket oktató tanárok
  • művészeti iskolák diákjai, tanárai
  • helyi és regionális hatóságok, EU tanácsadó és kulturális központok
  • művészek
  • konferenciák és találkozók, fesztiválok, művészeti előadások vezetői és szervezői a V4-es országokban, illetve az EU-ban
  • különböző alapítványok vezetői (Visegrád, EU)
Téma: