Dr. Süle Ferenc volt a 71. pódium vendége

Milbauer Panna a következőket olvasta fel bevezetőként:

Jó estét kívánok!
Szeretettel köszöntöm Önöket a két ötletgazda, dr. Solymosi Péter és Szomolányi Attila nevében a 71. pódiumon.
Mielőtt vendégünket, Dr. Süle Ferencet felhívom a pódiumra, engedjék meg, hogy felolvassam Önöknek Szomolányi Attila gondolatait:

„A 71… Ki hitte volna? Önöknek köszönhetjük, akik életben tartják a pódiumot…..Köszönjük vendégeinknek, akik felültek a pódiumra.
Köszönöm dr. Solymosi Péternek, aki annak idején kitalálta sorozatunk nevét.
Köszönjük az önkormányzatnak, az ÖREGISKOLÁnak támogatásukat, együttműködésüket.
Köszönjük az előadókra, vendégekre vonatkozó javaslatukat, hiszen Önök állították össze az idei programot.

Ezt kérjük 2018-ra is. Már érkezett néhány javaslat. Küldjék el javaslataikat, hogy szeptember végére összeállíthassuk a jövő évi programot.

Köszönjük Görgényi Gábornak, hogy évek óta segít az esti programok lebonyolításában.

* **

Emlékeztetni szeretném Önöket a 4. negyedévi pódiumokra:
Október 9-én „Hasfiók és fapofa" avagy Sprok Antal faművész szoborszerű bútorai vagy bútorszerű szobrai.

November 13-án „TITOK” - Gondolatok anyanyelvűnkről. A 73. pódiumon Diósi Felicia, Papp Katalin és Csizmadia Béla (Határon túl született barátaink mondják el gondolataikat anyanyelvünkről.)

December 11-én A SZERETETRŐL Advent idején. Közreműködnek a nagykovácsi gyerekek.

* * *
Most pedig kérem dr. Süle Ferenc urat, hogy tartsa meg Ösztöntan és politika című előadását.”

Az előadás vázlatát megkaptuk az előadótól. Az alábbiakban olvahatják.

1. Az ösztönvilág és a politika lélektani kapcsolata
Előadás 2012.09.11. Nagykovácsi, Öregiskola - Linum

2. A Valláslélektani Pszichiátriai Osztály
Létrejötte:1, Politikai változások. 2. Szellemi beáramlás. 3. A vallás és tudomány szembeállítása. 4. A betegellátás
A korlaboratóriummá válás
1. A technikai civilizáció.
2. A humán specifikum
3. Az ember Minden élő: egyedi és a faj része.

3. Tudatos és tudattalan részünk: a személyes- és a kollektív tudattalan. Test-lélek-szellem
Életfázisok: kifejlődés, érettkor, hanyatlás. A kapás, szerzés, adni is tudás, adás.
A hajtóerők: ön- és fajfejlesztés. Az „én”-től a „mi”-ig.
Az ego mint illúzió, amit le kell győzni.

4. A spiritualitás
A háromszori születés: testi, lelki (serdülő- és ifjúkor) szellemi, spirituális: az újjászületés.
Miért fejlődés az illúziókból való felébredés, az ego halála – ahogy a vallások tanítják.
Az életünk igazi, tudattalan központja, forrása, szervező ereje: a Selbst, az ősmagunk, az önvalónk, a mély-én
Minden vallás az ember fejlődésért dolgozik. A hit az ego útja az ősforrása felé: horgony

5. Az én és a más
A világ megismerése, uralása és szeretete.
A más: a család, a Te és az Az (M. Buber), a rokonok, barátok, munkatársak, hobbitársak, a falu, hittársak, a nemzet, földrész, emberiség, a kozmosz.
A vallás és spiritualitás különbsége. A spiritualitás: az életünk problémáinak megoldására és értelmezésére való belső törekvés. A transzcendens funkció.
Az ateista ember vallása a tudomány és a politika.

6. A politika mint valláspótlék
Az életben való eligazodás és a jó közösségi életforma keresése. Világkép.
A „keresztény” Európa inkább a görög-római politeizmus szerint működik. A kapitalizmus és a szocializmus, a szabad verseny, az egyenlőség, testvériség hazugsága.
A kultúraképződés szabályai: idő és határok.
Az élővilág és a kultúrák sokszínűsége
Más kultúrák életerejének és agyának elszívása, ellopása is a népvándoroltatás.

7. Életünk
Az emberek különbözőek, az együttélés szervezése és az erőszakmentesség.
A tömegek életfázisa: az ifjúkori hatalom akarása.
Az ingerbőség és a csendesség útja.
A túlzott jólét degenerál
A multikulti antikulti a lefelé való nivellálódás miatt.
A végső érték az uralom vagy a szeretet?

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! „

 

Dátum: 
2017. október 03. 20:00